Ustawa o odnawialnych źródłach energii uchwalona przez Sejm (16.01.2015 r.)

16 stycznia 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii. Wyczekiwana od lat ustawa trafi teraz do Senatu. Jeśli ten szybko upora się z poprawkami, ustawa zacznie obowiązywać od początku 2016 r.

Ustawa wprowadza nowe zasady wspierania energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Jak czytamy w informacji Ministerstwa Gospodarki: „Kluczowym rozwiązaniem w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów dotyczących wspierania OZE jest zmiana systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny. Zgodnie z ustawą rząd ma decydować, ile energii odnawialnej potrzebuje. Następnie ogłasza się aukcję, którą wygrywa ten oferent, który zaproponuje najniższą cenę. W zamian dostanie gwarancję wsparcia przez 15 lat”. Oczywiście, rozporządzeniem ministra gospodarki okres wsparcia może ulec zmianie.

Nowa ustawa zakłada, że państwo będzie wspierało wytwarzanie energii z OZE, m.in. poprzez dofinansowanie wytwarzanych jednostek energii. W pierwszym roku dopłata ma wynosić 2,27 zł za jedną megawatogodzinę. Dopłata ma być wliczana w rachunek za prąd.    

W ustawie pojawiły się również zapisy korzystne dla małych wytwórców energii, m.in. obowiązek zakupu energii i gwarantowanych taryf odsprzedaży przez prosumentów, np. cena prądu ze źródeł wodnych, wiatrowych, słonecznych do 3 kW ma wynosić 75 groszy za 1 kWH. Obowiązek zakupu energii ustalono na 15 lat od daty oddania instalacji do użytku.

więcej ... zwiń ...