Prezentacja na konferencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowie

28 marca 2014 r. pracownicy BDE Agifa wzięli udział w konferencji pt. „Ograniczanie kosztów energii w działalności gospodarczej poprzez kompensacje mocy biernej oraz techniki energooszczędne”. Konferencję przygotowało Starostwo Powiatowe w Tarnowie we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną w Tarnowie. Tematyka konferencji opierała się o zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej, której ograniczenie przyczynia się do zmniejszenia poborów energii, a w perspektywie kosztów jej zakupu.  

W programie konferencji znalazła się prezentacja Pani Aliny Baca z BDE Agifa pt. „Efektywność ekonomiczna rozwiązań zmniejszających energochłonność w MSP - przykłady wdrożeń”. W szczególności poruszone zostały zagadnienia dotyczące: oceny energochłonności, techniki oszczędnościowe energii użytkowanej, przykłady zastosowań kompensacji mocy biernej, falowników mocy, oszczędnych technik oświetlenia i ogrzewania oraz odnawialnych źródeł energii ze słońca, gruntu i wiatru – wspomagających bilans energii i bezpieczeństwo jej dostaw.

Pozostałe dwa tematy to:

- Moc bierna - zasady rozliczania i oszczędności z jej kompensacji - Andrzej Jaglarz; (moc bierna w umowach i taryfach za energię elektryczną, skutki techniczne i kosztowe poboru energii biernej, rodzaje i dobór technik kompensacji mocy biernej - przykłady zastosowań).

- Omówienie propozycji dla fazy realizacyjnej - Jacek Sumera.

 

Uczestnikami konferencji byli głównie przedsiębiorcy i samorządowcy.

więcej ... zwiń ...