Darmowe audyty efektywności energetycznej dla mikro i małych firm z podkarpacia

BDE Agifa bierze udział w realizacji projektu „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw”, realizowanego przez  Towarzystwo Społeczno – Gospodarcze Altum z siedzibą w Rzeszowie w ramach projektu systemowego PARP „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług Krajowego Systemu Usług” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

 

Projekt skierowany jest do:

- mikro i małych firmy z woj. podkarpackiego, w których:

- roczne zużycie energii (w tym energii cieplnej, elektrycznej, mechanicznej i innych) jest na poziomie nie mniejszym niż 500 GJ/138,9 MWh),

- mogą skorzystać z pomocy de minimis w maksymalnej wysokości około 10 tys. zł (2,5 tys. euro).        

Udział w projekcie jest bezpłatny. Udzielone wsparcie w postaci usług doradczych stanowi pomoc de minimis dla Beneficjenta Pomocy.

 

W ramach projektu BDE Agifa świadczy usługi:

- diagnozy obecnej sytuacji energetycznej w firmie w skład, której wchodzi m.in. analiza stanu technicznego i parametrów pracy urządzeń technicznych lub instalacji, oraz analiza organizacji zarządzania energią w firmie;

- opracowania informacji na temat możliwości poprawy efektywności energetycznej poprzez zidentyfikowanie możliwych do wdrożenia działań w tym zakresie z określeniem kosztów ich wdrożenia oraz okresu zwrotu poniesionych kosztów z inwestycji;

- doradztwa w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji obiektów, urządzeń technicznych lub instalacji a także doradztwo w zakresie modernizacji struktury budowlanej, systemów, instalacji i urządzeń związanych z nakładami inwestycyjnymi.

 

W praktyce oznacza to opracowanie audytu efektywności energetycznej oraz doradztwo i wsparcie przy wdrożeniu rozwiązań modernizacyjnych zmniejszających zużycie energii.

 

Więcej informacji o projekcie oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać na stronie Altum (link)

Zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie.

więcej ... zwiń ...